Baza bibliograficzna REGIONALIA zawiera opisy wybranych artykułów z czasopism lokalnych od roku 2001 oraz opisy książek, broszur, map, folderów itp. dotyczących regionu piotrkowskiego pod kątem tematu lub autora bez względu na rok wydania.

Publikacje opisane w bazie znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Baza jest uzupełniana o bieżące opisy 2 razy do roku. Obecnie zawiera ok. 10.000 opisów.

Opisy są zaopatrzone w hasła tematyczne, a większość z nich - w adnotacje (krótki opis treści).

Baza będzie w przyszłości stopniowo uzupełniana o materiały dotyczące powiatów okalających powiat piotrkowski i znajdujących się w zbiorach filii.